Departament de Cultura, Patrimoni i Esports


Plaça de l'Hospital, 4 , 07012 Palma

Unitat del Patrimoni Historico industrial


Plaça de l’Hospital, 4. 07012. Palma