Departament de Cultura, Patrimoni i Esports


Plaça de l'Hospital, 4 , 07012 Palma

Industrial and Historical Heritage Section


Plaça de l’Hospital, 4. 07012. Palma