Menú
CA

Inici

Congrés Internacional de Molinologia

Presentació i objectius

Els congressos internacionals de Molinologia, que l'ACEM promou d’ençà de fa dues dècades, són el referent estatal en l’estudi dels molins i dels ginys tradicionals. Les actes d’aquests congressos posen de manifest els importants valors històrics, arquitectònics, tècnics, estètics, paisatgístics, socials i simbòlics d’aquests béns. 

El Congrés Internacional de Molinologia neix amb la voluntat d'unir sinergies a nivell internacional, per valorar aquest patrimoni des d’una perspectiva multidisciplinària.

Ponències

Si no vas poder assistir XI Congrés Internacional de Molinologia celebrat a Mallorca el passat octubre de 2018 o vols veure les ponències de nou ja estan disponibles al nostre web!

Patrimoni adverteix que les substàncies indicades per a la desinfecció del coronavirus poden fer malbé elements patrimonials

Patrimoni adverteix que les substàncies indicades per a la desinfecció del coronavirus poden fer malbé elements patrimonials

(04/05/2020)

La Direcció Insular de Patrimoni ha elaborat i difós un document amb recomanacions per a la desinfecció i conservació de béns culturals.

El Servei de Patrimoni Històric del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística ha elaborat i difós un document que recull pautes d’actuació en cas d’haver de desinfectar béns culturals i alerta que les substàncies indicades per a la desinfecció del coronavirus, com ara lleixiu i alcohol, poden fer malbé elements patrimonials. El document s’ha fet seguint les recomanacions elaborades per l’IPCE (Instituto del Patrimonio Cultural de España) i adaptant les recomanacions a les característiques dels béns i materials de Mallorca, amb l’objectiu de garantir que les mesures de desinfecció obligades siguin compatibles amb la protecció del patrimoni cultural.

Així, Patrimoni ha alertat que els productes que es recomanaven fins ara per a la desinfecció de superfícies i de les mans (les solucions hidroalcohòliques amb gel, alcohol etílic, aigua oxigenada, el lleixiu, l’amoníac i el sabó) són perillosos per als materials constitutius dels béns patrimonials: pedra, ceràmica, maons, metalls, vidre, fusta, pintura, tèxtils, paper, etc. Per això, amb caràcter general, el Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca de Patrimoni adverteix que no s’ha d’actuar directament sobre els béns culturals, ja siguin mobles o immobles, i que s’ha d’optar, preferiblement, per retirar o precintar el lloc o el bé concret, abans d’actuar-hi.
Entre les recomanacions que recull el document hi figura el tancament, fins i tot amb elements que facin de barrera, dels espais on no es pugui garantir la distància de seguretat entre persones i respecte dels béns culturals, per evitar la propagació del virus i haver de descontaminar elements.

Pel que fa a la desinfecció d’espais públics, on es localitzin béns culturals, s’ha d’evitar la desinfecció per polvorització de zones pròximes als béns culturals (sòcols, voravies, etc.) i mai no s’han de polvoritzar de manera directa els objectes o edificis amb valors patrimonials. En tot cas, i a una distància mínima d’un metre, en l’entorn directe dels béns culturals s’ha d’utilitzar una dissolució d’etanol al 70 % amb aigua projectada a baixa pressió.

En cas que un edifici històric hagi d’estar obert, si cal actuar a paviments i trespols antics o de fusta, s’han de fer servir sabons neutres (la gran majoria del sabó ecològic ho és); mentre que als paviments moderns de rajoles o marbres, es pot fer servir aigua i sabó i lleixiu sense superar el 0,5 % i evitar el contacte amb les parets i qualsevol altra superfície.
Respecte als béns mobles, Patrimoni recorda que la pervivència del virus a les superfícies s’ha delimitat entre 6 i 9 dies, per tant, si l’immoble o espai on s’ubica el moble ha     estat tancat, no s’ha de fer cap actuació.

Si se sospita que un element (que pugui ser desplaçat) pot estar contaminat, s’ha de reubicar a zones no accessibles i deixar passar el període de quarantena (no menys de 9 dies i fins a 14). Tots els trasllats s’han de fer amb la protecció adequada de mascaretes i guants.

Si es tracta d’objectes que per les seves mides o pes no es poden desplaçar a un espai no accessible, s’han d’instal·lar barreres físiques per evitar el contacte.

Patrimoni insisteix que en cap cas s’ha d’actuar amb els desinfectants assenyalats i aconsella que, abans d’emprendre cap actuació o davant qualsevol dubte, es contacti amb el personal tècnic del Servei de Patrimoni Històric del Consell de Mallorca de Patrimoni Històric a phistoric@conselldemallorca.net.

Aquest document s’ha difós a ajuntaments, que són qui planifiquen la neteja dels carrers, i institucions i entitats que són responsables de béns patrimonials, com ara el Bisbat de Mallorca i el Govern de les Illes Balears, per garantir que les mesures de desinfecció obligades siguin compatibles amb la protecció del patrimoni cultural.