Menú
CA

Presentació i objectius

Presentació i objectius

El Consell de Mallorca, en col·laboració amb l'Associació per a la Conservació i Estudi dels Molins (ACEM), va organitzar el IV i l'XI Congrés Internacional de Molinologia, celebrats als anys 2003 i 2018, respectivament.

D’ençà de la dècada de 1990, el Consell de Mallorca és líder en l’estudi, la protecció, la conservació, la restauració i valoració del patrimoni molinològic i de l'enginyeria tradicional de la nostra illa.

Els congressos internacionals de molinologia, que l’ACEM promou d’ençà de fa dues dècades, són el referent estatal en l'estudi dels molins i dels ginys tradicionals. Les actes d’aquests congressos posen de manifest els importants valors històrics, arquitectònics, tècnics, estètics, paisatgístics, socials i simbòlics d’aquests béns.

El Congrés Internacional de Molinologia neix amb la voluntat d’unir sinergies a nivell internacional, per valorar aquest patrimoni des d’una perspectiva multidisciplinària.

Objectius del congrés

  1.  Analitzar l’estat de la qüestió de les recerques darreres, des de disciplines (historiografia, antropologia, arqueologia, arquitectura, enginyeria, etc.) i enfocaments metodològics diferents.
  2.  Presentar projectes i casos de bones pràctiques en l’àmbit de la conservació, la restauració i la rehabilitació dels elements arquitectònics i de la maquinària.
  3.  Plantejar criteris de protecció i estratègies d’intervenció.
  4.  Debatre les perspectives de futur d’aquest patrimoni en el marc del turisme rural i cultural.
  5.  Afavorir els intercanvis i les xarxes de col·laboració a nivell internacional.
     

Aquests encontres es dirigeixen a professionals i investigadors de l’arquitectura, l’enginyeria, la història i la història de l’art, l’arqueologia, la restauració, l’etnografia, l’antropologia, la geografia i el turisme; però també a persones interessades en aquesta temàtica i a entitats lligades al patrimoni molinològic i a l’enginyeria tradicional.

La participació pot consistir en l'assistència a les sessions de treball i en les visites tècniques, així com també en la presentació de comunicacions per exposar o pòsters.